Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1:

Địa chỉ: 215 Nguyễn Ngọc Nại

Điện thoại: 0968.51.6666

Email: t2ngvn@gmail.com

Xem bản đồ

Cơ sở 2:

Địa chỉ: 215 Nguyễn Ngọc Nại

Điện thoại: 0968.51.6666

Hotline: 0888.916.916

Email: t2ngvn@gmail.com

Xem bản đồ

Cơ sở 3:

Địa chỉ: 79B Huỳnh Ngọc Huệ-Thanh Khê-Đà Nẵng

Điện thoại: 0932.421.379

Hotline: 0935 199 005

Email: t2ngvn@gmail.com

Xem bản đồ