Các loại hình thanh toán khi mua hàng


Hiện T2NG cung cấp các hình thức thanh toán sau :
 
1. Thanh toán khi nhận hàng (COD) .
Hình thức này được hiểu là khi bạn nhận được sản phẩm của chúng tôi, bạn kiểm tra về số lượng và màu sắc...Sau đó mới tiến hành thanh toán cho đơn vị gửi hàng (ship hàng, đơn vị này có thể là bưu điện hay viettel)
 
2. Thanh toán qua chuyển khoản.
Hình thức này được hiểu là bạn chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng do chúng tôi cung cấp
 
3. Thanh toán qua thẻ ghi nợ quốc tế .
Hình thức này chúng tôi chưa áp dụng