Chi phí vận chuyển


Chi phí vận chuyển các đơn hàng được thống nhất như sau: 
 
Đối với khu vực Hà Nội
Phí chuyển hàng là 20.000đ cho một lần chuyển hàng bán kính quanh cửa hàng 5km. Các khu vựa xa hơn chúng tôi sẽ báo giá khi khách hàng yêu cầu
 
Đối với khu vực ngoại tỉnh
Tùy thuộc vào số lượng và khối lượng đơn hàng
Theo biểu giá bên vận chuyển Bưu điện